Profil Camat Datuk Bandar Timur

 

 

NAMA                                               :    WARIS THOLIB

NIP                                                    :  19710605 198909 1 001

TEMPAT/TANGGAL LAHIR          :   TANJUNGBALAI, 05 JUNI 1971

AGAMA                                             :   ISLAM

PEKERJAAN                                    :   PEGAWAI NEGERI SIPIL

ALAMAT                                           :   JLN. PROV. IR. SUTAMI

                                                                KECAMATAN DATUK BANDAR

NAMA ISTRI                                    :   FATIAH HAITAMI, S.Pd.I

                                                               (Ketua TP. PKK Kec. Datuk Bandar Timur)

JUMLAH ANAK                             :   3 (TIGA) ORANG

NAMA ANAK                                  :  1. HILDA AULIA FATWA

                                                             2. NURSALIMAH ISNAINA FATW

                                                             3. M.SYAIFULLAH FATWA